รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ2023

ด้วยสถานการณ์ค่าครองชีพในประเทศญี่ปุ่นปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังไม่นับค่าใช้บริการทางด่วนที่ปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว อย่างเช่นค่าทางด่วนในกรุงโตเกียวก่อนโควิดค่าใช้ทางด่วนเพียง 1,300 เยน ปัจจุบันอยู่ที่ 1,950 เยน ค่าจอดรถก็ปรับสูงขึ้น ประกอบกับคนขับของเรามีทั้งประจำและชั่วคราว คนขับชั่วคราวส่วนใหญ่อาศัยเช่ารถจากภายนอกมาให้บริการ ซึ่งค่าเช่ารถเพิ่งจะมีการปรับราคาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้ต้นทุนเพิ่มอย่างเห็นได้ชัด ทางเราจึงได้ปรับราคาค่าบริการใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านเพิ่มขึ้นเพียงวันละ 5,000 เยน เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนแท้จริง และคนขับทั่วไปพอจะมีรายได้มาสู้กับค่าครองชีพที่สูงขึ้น

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าใจสถานการณ์และยังคงใช้บริการของเราเสมอมา