ตาราง

ALPHARD 5 ที่นั่งอัลฟาร์ด
ค่าบริการวันละ 80,000 – 85,000 เยน
GRANACE 5 ที่นั่ง
ค่าบริการวันละ 85,000 – 90,000 เยน
HIACE 9 ที่นั่งแกรนด์แคบิน
ค่าบริการวันละ 80,000 – 85,000 เยน
คอมมิวเตอร์HIACE 13 ที่นั่ง
ค่าบริการวันละ 85,000 – 90,000 เยน
COASTER 18 ที่นั่งโคสเตอร์
ค่าบริการวันละ 110,000 – 130,000 เยน
COASTER-RCOASTER 21 ที่นั่ง
ค่าบริการวันละ 110,000 – 130,000 เยน