ALPHARD

เพิ่มเป็นเพื่อนทาง LINE, WhatsApp ด้วยโทรศัพท์หมายเลข 0894957777
หรือเพิ่มเพื่อนในไลน์ด้วยการกดลิงก์นี้ https://line.me/ti/p/aqYA_tQK7Q
เว็บของเรามีความปลอดภัยไม่มีไวรัสแอบแฝง

โตโยต้า อัลฟาร์ด/เวลล์ไฟร์ มีรุ่นใหม่ 2023/2024 ให้บริการแล้วนะครับ จำนวนที่นั่ง 6/7 ที่นั่งขึ้นกับออปชั่นของแต่ละคัน จำนวนผู้โดยสารสูงสุดที่แนะนำไม่ควรเกิน 5 ท่าน ใส่กระเป๋าเดินทางได้เล็กน้อยใบใหญ่ไม่เกิน 4 ใบ (ใบเล็ก 2 ใบให้นับเท่ากับใบใหญ่ 1 ใบ) เบาะแถวหลังสุดยกแขวนเพื่อเปิดเป็นพื้นที่เก็บของได้ เมื่อยกเบาะแถวหลังเก็บแล้วพื้นที่ปรับเอนเบาะแถวกลางจะลดลงอย่างมาก รถเช่าพร้อมคนขับคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ ค่าอาหารคนขับรถ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคนขับรถเรียบร้อยแล้ว คนขับรับผิดค่าใช้ส่วนตัวของตนเองทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการต่าง ๆ สามารถดูได้จากรถในแต่ละรุ่น

LINE
WhatsApp
Messenger
facebook
ช่องทางติดต่อผ่านโซเชียล

ค่าบริการรถพร้อมคนขับในประเทศญี่ปุ่นรุ่นอัลฟาร์ด

 • กรุงโตเกียว วันละ 80,000 เยน
 • ชิบะ ไซตามะ คายากาวะ ฟุจิ นิกโก ฮาโกเนะ โกเต็มบะ วันละ 80,000 เยน
 • จังหวัดอื่น ๆ บนเกาะฮนชู โอซากะ นาโกยะ เกียวโต คานาซาวะ นีงาตะ เซนได ยามากาตะ มิยากิ อาโอโมริ ฮิโรชิมะ วันละ 80,000 เยน บางพื้นที่มีบริการขั้นต่ำ
 • เกาะชิโกกุ วันละ 80,000 เยน และต้องใช้บริการขั้นต่ำสองวันติดต่อกันขึ้นไป
 • เกาะฮกไกโด วันละ 85,000 เยน
 • เกาะคิวชู วันละ 85,000 เยน และต้องใช้บริการขั้นต่ำสามวันติดต่อกันขึ้นไป
 • เกาโอกินาวะ วันละ 85,000 เยน และต้องใช้บริการขั้นต่ำห้าวันติดต่อกันขึ้นไป
 • หากระบุเป็นรุ่นใหม่คิดค่าบริการเพิ่มวันละ 5,000 เยน

เงื่อนไขการให้บริการต่อวัน

 • 12 ชั่วโมง โดยนับจากเวลานัดหมาย ยกเว้นวันที่ต้องส่งลูกค้ากลับที่สนามบิน
 • ระยะทาง 400 กิโลเมตร
 • ไม่เกิน 21:00 น.ของแต่ละวันแม้ระยะเวลาหรือระยะทางยังไม่ครบก็ตาม ยกเว้นวันที่ต้องส่งกลับที่สนามบินให้เกินได้ถึง 23:59 น.
 • กรณีเกินกำหนดเวลาจะคิดค่าบริการเพิ่ม และต้องขึ้นกับความสมัครใจของคนขับ

กรณีใช้รถเกินโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉินเร่งด่วน

 • ในกรณีที่ 12 ชั่วโมง หรือเกิน 21:00 น. ชั่วโมงแรกคิด 5,000 เยน ชั่วโมงที่สองคิดเพิ่มชั่วโมงละ 10,000 เยน (รวมเป็น 15,000 เยน) ชั่วโมงที่สามคิดเพิ่มชั่วโมงละ 20,000 เยน (รวมเป็น 35,000 เยน) หากเกินมากกว่าสามชั่วโมงคิดเพิ่มเป็นหนึ่งวัน
 • เกินระยะทาง 50 กิโลเมตรละ 10,000 เยน