อัลฟาร์ด

ALPHARD

โตโยต้า อัลฟาร์ด/เวลล์ไฟร์ จำนวนที่นั่ง 6/7 ที่นั่งขึ้นกับออปชั่นของแต่ละคัน จำนวนผู้โดยสารสูงสุดที่แนะนำไม่เกิน 5 ท่าน ใส่กระเป๋าเดินทางได้เล็กน้อยใบใหญ่ไม่เกิน 4 ใบ ใบเล็ก 2 ใบเท่ากับใบใหญ่ 1 ใบ เบาะแถวหลังสุดยกแขวนเพื่อเปิดเป็นพื้นที่เก็บของได้ เมื่อยกเบาะแถวหลังเก็บแล้วพื้นที่ปรับเอนเบาะแถวกลางจะลดลงอย่างมาก รถเช่าพร้อมคนขับคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ ค่าอาหารคนขับรถ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคนขับรถ

ค่าบริการรถพร้อมคนขับในประเทศญี่ปุ่นรุ่นอัลฟาร์ด

 • กรุงโตเกียว วันละ 80,000 เยน
 • ชิบะ ไซตามะ คายากาวะ ฟุจิ นิกโก ฮาโกเนะ โกเต็มบะ วันละ 80,000 เยน
 • จังหวัดอื่น ๆ บนเกาะฮนชู โอซากะ นาโกยะ เกียวโต คานาซาวะ นีงาตะ เซนได ยามากาตะ มิยากิ อาโอโมริ ฮิโรชิมะ วันละ 80,000 เยน บางพื้นที่มีบริการขั้นต่ำ
 • เกาะชิโกกุ วันละ 80,000 เยน และต้องใช้บริการขั้นต่ำสองวันติดต่อกันขึ้นไป
 • เกาะฮกไกโด วันละ 85,000 เยน
 • เกาะคิวชู วันละ 85,000 เยน และต้องใช้บริการขั้นต่ำสามวันติดต่อกันขึ้นไป
 • เกาโอกินาวะ วันละ 85,000 เยน และต้องใช้บริการขั้นต่ำสี่วันติเต่อกันขึ้นไป

เงื่อนไขการให้บริการ

 • 12 ชั่วโมง โดยนับจากเวลานัดหมาย ยกเว้นวันที่ต้องส่งลูกค้ากลับที่สนามบิน
 • ระยะทาง 400 กิโลเมตร
 • ไม่เกิน 21:00 น.ของแต่ละวันแม้ระยะเวลาหรือระยะทางยังไม่ครบก็ตาม ยกเว้นวันที่ต้องส่งกลับที่สนามบินให้เกินได้ถึง 23:59 น.
 • กรณีเกินกำหนดเวลาจะคิดค่าบริการเพิ่ม และต้องขึ้นกับความสมัครใจของคนขับ

กรณีใช้รถเกินโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉินเร่งด่วน

 • ในกรณีที่ 12 ชั่วโมง หรือเกิน 21:00 น. ชั่วโมงแรกคิด 5,000 เยน ชั่วโมงที่สองคิดเพิ่มชั่วโมงละ 10,000 เยน (รวมเป็น 15,000 เยน) ชั่วโมงที่สามคิดเพิ่มชั่วโมงละ 20,000 เยน (รวมเป็น 35,000 เยน) หากเกินมากกว่าสามชั่วโมงคิดเพิ่มเป็นหนึ่งวัน
 • เกินระยะทาง 50 กิโลเมตรละ 10,000 เยน