รถตู้9ที่นั่ง

เดือนกรกฎาคมแล้ว สถานการณ์ของโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกพบครั้งแรกในประเทศจีนในช่วงปลายปี 2562 ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดได้ แม้จะมีวัคซีนหลายชนิดออกมาฉีดให้แก่ประชากรในหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็ตาม ส่วนประเทศไทยดูเหมือนว่าสถานการณ์จะรุนแรงจนเกินความควบคุมไปแล้ว มีผู้ติดเชื้อวันละหลายพันคน ร่ายมาเสียยาวเลย จริงๆ ตั้งใจจะโพสน์เรื่องรถตู้ขนาด 9 ที่นั่ง บ้านเราเรียกว่าโตโยต้าคอมมิวเตอร์ แต่บ้านเราจะมากกว่าอยู่หนึ่งที่นั่ง ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าญี่ปุ่นออกแบบรถมาให้เข้ากับใบขับขี่ เนื่องจากใบขับขี่แบบธรรมดาสามารถใช้ขับรถนั่งได้ไม่เกินสิบที่นั่งรวมคนขับแล้วนะครับ ดังนั้นจำนวนผู้โดยสารจึงเหลือเก้าที่นั่ง และเพื่อป้องกันความสับสนในจำนวนผู้โดยสารจึงขอใช้คำว่ารถตู้เก้าที่นั่งครับ สำหรับเด็กเล็กหรือเด็กอายุไม่ถึง 7 ขวบจำเป้นต้องมีเบาะพิเศษสำหรับเด็กไม่สามารถนั่งโดยสารบนตักของผู้ปกครองได้ นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว กรณีเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บคนขับจะต้องรับโทษอาญาถึงจำคุกได้ ประกันภัยก็จะจ่ายสินไหมเพียงครึ่งเดียว

จากรูปเราจะเห็นว่าตรงประตูสไลด์จะเป็นพื้นที่ว่าง ซึ่งแตกต่างจากรถตู้บ้านเราที่มีเบาะอีกหนึ่งที่นั่ง เวลาจะขึ้นรถและเดินเข้าสู่แถวหลังจะต้องยกเบาะขึ้นเพื่อเปิดเป็นทางเดิน ด้านหลังสุดเบาะทั้งหมดไม่ได้ถูกติดตั้งไว้กลายเป็นพื้นที่ว่างสำหรับใส่กระเป๋าเดินทาง สัมภาระต่าง ๆ ได้อย่างเหลือเฟือ รถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้าใช้มากที่สุด ค่าบริการในกรุงโตเกียวและจังหวัดปริมณฑลวันละ 70,000 เยน จังหวัดอื่น ๆ บนเกาะฮนชูวันละ 75,000 เยน เกาะฮกไกโด เกาะชิโกกุ เกาคิวชู เกาะโอกินาวะ 80,000 เยน สำหรับเกาะชิโกกุ คิวชู โอกินาวะ ต้องมีบริการขั้นต่ำ 2/3/4 วันติดต่อกันตามลำดับ เนื่องจากยังไม่มีรถที่อยู่ประจำในพื้นที่ดังกล่าว ค่าบริการที่ได้นำเสนอนั้น รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักพนักงานขับรถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวพนักงานขับทั้งหมดแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดแอบแฝง ในแต่ละวันเราจะให้บริการแก่ลูกค้าโดยประมาณ 12 ชั่วโมงนับจากเวลานัดหมาย ระยะทางไม่เกิน 400 กิโลเมตร และส่งลูกค้าเข้าพักผ่อนไม่เกิน 21:00 น. หากใช้รถเกินกว่าที่กำหนดไว้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มทั้งนี้พนักงานขับรถของเราจะแจ้งลูกค้าทุกครั้งครับ