GRANACE

เพิ่มเป็นเพื่อนทาง LINE, WhatsApp ด้วยโทรศัพท์หมายเลข 0894957777
หรือเพิ่มเพื่อนในไลน์ด้วยการกดลิงก์นี้ https://line.me/ti/p/aqYA_tQK7Q

ปลอดภัยไม่มีไวรัสแอบแฝง

โตโยต้าแกรนเอสพรีเมี่ยม หรือที่บ้านเราหรือประเทศอื่น ๆ เรียกว่าโตโยต้ามาเจสตี้แต่ที่ญี่ปุ่นเรียกว่าแกรนเอส (คำว่า GRAN ตอนแรกนึกว่าญี่ปุ่นจะขี้เกียจเขียนว่า GRAND) หรืออีกบางทีก็เรียกกันว่าแกรนด์เวียรุ่นที่สอง รถที่เรานำเข้ามาประจำการเป็นรุ่นพรีเมี่ยมจะมีที่นั่งเพียง 5 ที่นั่งไม่รวมคนขับ หากรวมตำแหน่งคนขับด้วยจะเป็น 6 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล 2800 CC 177 แรงม้า (มิติภายนอกของตัวรถ ความยาวXความกว้างXความสูง) 5300X1970X1990 มิลลิเมตร

LINE
WhatsApp
Messenger
facebook
เว็บปลอดภัยล้าน% คลิกได้เลย

ค่าบริการเหมาจ่ายแบบรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ ค่าอาหารคนขับรถเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นวันละ 85,000 เยน บนเกาะฮนชู เนื่องจากรถรุ่นนี้มีแค่คันเดียวและประจำอยู่พื้นที่โตเกียว และเมืองบริวารรอบ ๆ กรุงโตเกียว การใช้บริการวันเดียวอาจจะไม่สามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่ ส่วนเกาะฮกไกโด เกาะชิโกกุ เกาะคิวชู ค่าบริการวันละ 85,000 เยน และต้องใช้งานอย่างน้อย 5 วันติดต่อกันขึ้นไป และขอทำข้อตกกันแบบรายต่อราย ต้องจองล่วงหน้านาน เกาะฮกไกโดงดให้บริการในฤดูหนาวหรือตามสภาพอากาศ

ในแต่ละวันสามารถใช้รถได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ระยะทางไม่เกิน 400 กิโลเมตร และไม่เกิน 20:00 น. ของแต่ละวัน ในกรณีเกินอาจจะมีค่าบริการเพิ่ม คนขับจะไม่ทำหน้าที่ไกด์ ไม่ทำหน้าที่ล่าม หากต้องการใช้งานคนขับเสมือนไกด์หรือเป็นล่ามจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ยกเว้นหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานบริการโดยตรง เช่น จองร้านอาหาร พูดคุยประสานงานกับโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกค้า แนะนำวิธีการซื้อตั๋ว หรือช่วยลูกค้าซื้อตั๋วเข้าสถานที่ เป็นต้น ลักษณะการใช้งานแบบไกด์คือ ให้คนขับนำเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เมื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว การใช้งานลักษณะล่ามคือให้คนขับเข้าไปช่วยแปลในการพูดคุยทางธุรกิจหรือติดต่อธุระอื่นใดก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคนขับด้วย บางคนก็ยินดีทำล่ามทำไกด์ บางคนก็ไม่ทำ ดังนั้นหากต้องการคนขับที่ทำไกด์หรือทำล่ามต้องแจ้งล่วงหน้าหรือจัดจ้างเพิ่มเติมนอกเหนือจากคนขับได้ บางครั้งคนขับก็ไม่สะดวกในเรื่องที่จอดรถ

ค่าบริการเพิ่มกรณีใช้รถเกินโดยไม่เหตุการณ์จำเป็นหรือเหตุฉุกเฉิน

  • ในกรณีที่ 12 ชั่วโมง หรือเกิน 20:00 น. ชั่วโมงแรกคิด 5,000 เยน ชั่วโมงที่สองคิดเพิ่มชั่วโมงละ 10,000 เยน (รวมเป็น 15,000 เยน) ชั่วโมงที่สามคิดเพิ่มชั่วโมงละ 20,000 เยน (รวมเป็น 35,000 เยน) หากเกินมากกว่าสามชั่วโมงคิดเพิ่มเป็นหนึ่งวัน
  • เกินระยะทาง 50 กิโลเมตรละ 10,000 เยน

การกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาและระยะทางการใช้รถในแต่ละวันมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ให้คนขับได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายพร้อมให้บริการลูกค้าในวันถัดไป ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าคณะเดิมหรือเป็นลูกค้าคณะใหม่