แกรนด์แคบิน

GRANDCABIN

รถตู้โตโยต้า รุ่นแกรนด์คาบิน หรือที่เราเรียกกันในไทยว่าคอมมิวเตอร์ แต่ที่ญี่ปุ่นจะมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารเพียง 9 ที่นั่ง รวมคนขับอีกหนึ่งกลายเป็นสิบที่นั่งและเปิดพื้นที่ด้านหลังสุดไว้สำหรับวางกระเป๋าเดินทาง ค่าบริการแบบเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ ในมหานครโตเกียววันละ 80,000 เยน ไซตามะ ชิบะ คานากาวะ หรือจังหวัดอื่น ๆ บนเกาะฮนชูอย่างเช่น ฟุจิ นิกโก โอซาก้า นาโกย่า เกียวโต ฯลฯ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน เกาะฮกไกโด เกาะชิโกกุ เกาะคิวชู เกาะโอกินาวะ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน (เกาะชิโกกุมีขั้นต่ำสองวันติดต่อกันขึ้นไป เกาะคิวชูขั้นต่ำสามวันติดต่อกันขึ้นไป เกาะโอกินาวะขั้นต่ำสี่วันติดต่อกันขึ้นไป)

ค่าบริการเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ ค่าอาหารคนขับรถ
– โตเกียว วันละ 80,000 เยน


– ฟุจิ นิกโก โยโกฮามะ ชิบะ นาริตะ ไซตามะ วันละ 80,000 เยน

-นาโกยะ โอซากะ เกียวโต ฮิโรชิมะ วันละ 80,000 เยน

– ฮกไกโด วันละ 85,000 เยน


– คิวชู ชิโกกุ โอกินาวะ วันละ 85,000 เยน มีขั้นต่ำ 4 วันติดต่อกันขึ้นไป

ในแต่ละวันใช้รถได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ระยะทาง 400 กิโลเมตร และไม่เกิน 21:00 น.ของแต่ละวัน ในกรณีใช้รถเกินเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อาจจะมีค่าบริการเพิ่ม

ค่าบริการเพิ่มกรณีใช้รถเกินกำหนด

  • ในกรณีที่ 12 ชั่วโมง หรือเกิน 21:00 น. ชั่วโมงแรกคิด 5,000 เยน ชั่วโมงที่สองคิดเพิ่มชั่วโมงละ 10,000 เยน (รวมเป็น 15,000 เยน) ชั่วโมงที่สามคิดเพิ่มชั่วโมงละ 20,000 เยน (รวมเป็น 35,000 เยน) หากเกินมากกว่าสามชั่วโมงคิดเพิ่มเป็นหนึ่งวัน
  • เกินระยะทาง 50 กิโลเมตรละ 10,000 เยน

การกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาและระยะทางการใช้รถในแต่ละวันมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ให้คนขับได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายพร้อมให้บริการลูกค้าในวันถัดไป ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าคณะเดิมหรือเป็นลูกค้าคณะใหม่

สอบถามเพิ่มเติม

0894957777