GRANDCABIN

เพิ่มเป็นเพื่อนทาง LINE, WhatsApp ด้วยโทรศัพท์หมายเลข 0894957777
หรือเพิ่มเพื่อนในไลน์ด้วยการกดลิงก์นี้ https://line.me/ti/p/aqYA_tQK7Q

รถตู้โตโยต้า รุ่นแกรนด์คาบิน หรือที่เราเรียกกันในไทยว่าคอมมิวเตอร์ แต่ที่ญี่ปุ่นจะมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารเพียง 9 ที่นั่ง รวมคนขับอีกหนึ่งกลายเป็นสิบที่นั่งและเปิดพื้นที่ด้านหลังสุดไว้สำหรับวางกระเป๋าเดินทาง ค่าบริการแบบเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ ในมหานครโตเกียววันละ 80,000 เยน ไซตามะ ชิบะ คานากาวะ หรือจังหวัดอื่น ๆ บนเกาะฮนชูอย่างเช่น ฟุจิ นิกโก โอซาก้า นาโกย่า เกียวโต ฯลฯ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน เกาะฮกไกโด เกาะชิโกกุ เกาะคิวชู เกาะโอกินาวะ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน (เกาะชิโกกุมีขั้นต่ำสองวันติดต่อกันขึ้นไป เกาะคิวชูขั้นต่ำสามวันติดต่อกันขึ้นไป เกาะโอกินาวะขั้นต่ำสี่วันติดต่อกันขึ้นไป)

LINE
WhatsApp
Messenger
facebook
ติดต่อเราคลิกลิงก์ในภาพได้เลย ปลอดภัยแน่นอน ไม่มีแอบแฝงไวรัส

ค่าบริการเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ ค่าอาหารคนขับรถ
– โตเกียว วันละ 80,000 เยน


– ฟุจิ นิกโก โยโกฮามะ ชิบะ นาริตะ ไซตามะ วันละ 80,000 เยน

-นาโกยะ โอซากะ เกียวโต ฮิโรชิมะ วันละ 80,000 เยน

– ฮกไกโด วันละ 85,000 เยน


– คิวชู ชิโกกุ โอกินาวะ วันละ 85,000 เยน มีขั้นต่ำ 4 วันติดต่อกันขึ้นไป

ในแต่ละวันใช้รถได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ระยะทาง 400 กิโลเมตร และไม่เกิน 21:00 น.ของแต่ละวัน ในกรณีใช้รถเกินเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อาจจะมีค่าบริการเพิ่ม

ค่าบริการเพิ่มกรณีใช้รถเกินกำหนด

  • ในกรณีที่ 12 ชั่วโมง หรือเกิน 21:00 น. ชั่วโมงแรกคิด 5,000 เยน ชั่วโมงที่สองคิดเพิ่มชั่วโมงละ 10,000 เยน (รวมเป็น 15,000 เยน) ชั่วโมงที่สามคิดเพิ่มชั่วโมงละ 20,000 เยน (รวมเป็น 35,000 เยน) หากเกินมากกว่าสามชั่วโมงคิดเพิ่มเป็นหนึ่งวัน
  • เกินระยะทาง 50 กิโลเมตรละ 10,000 เยน

การกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาและระยะทางการใช้รถในแต่ละวันมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ให้คนขับได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายพร้อมให้บริการลูกค้าในวันถัดไป ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าคณะเดิมหรือเป็นลูกค้าคณะใหม่

สอบถามเพิ่มเติม

0894957777